Dryfree chủ yếu bán dehydrator, máy sấy năng lượng mặt trời, máy sấy bơm nhiệt và nhiệt + máy sấy bơm năng lượng mặt trời.
  • Máy sấy bơm nhiệt 800kg Thương mại

    Máy sấy bơm nhiệt 800kg Thương mại