Dryfree प्रामुख्याने dehydrator, सौर ड्रायरसुद्धा, उष्णता पंप ड्रायर मशीन आणि सौर + उष्णता पंप ड्रायर विकतो.
  • 800kg व्यावसायिक उष्णता पंप ड्रायर

    800kg व्यावसायिक उष्णता पंप ड्रायर