Dryfree ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຂາຍໃນລາຄາກັບທາດອາ, ເຄື່ອງເປົ່າແສງຕາເວັນ, ເຄື່ອງເປົ່າສູບຄວາມຮ້ອນແລະເຄື່ອງເປົ່າ pump + ຄວາມຮ້ອນແສງຕາເວັນ.
  • 800kg ຄ້າ Pump ເຄື່ອງຄວາມຮ້ອນ

    800kg ຄ້າ Pump ເຄື່ອງຄວາມຮ້ອນ